Zásady zpracování osobních údajů

Společnost VS COLOR s.r.o., Hamernická 230, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 25882040, nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k jmenování nebyly naplněny zákonné důvody, je správcem osobních údajů pro účely poskytování obchodních služeb.

V souvislosti s poskytováním těchto služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro obchodní činnost a další služby, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá výhradně z platné právní úpravy. Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpisy, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Naše webové stránky využívají soubory cookies a analytické a marketingové nástroje pro vyhodnocování návštěvnosti webu. Bez vašeho souhlasu nezpracováváme údaje, které by vás mohly identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno osobní údaje archivovat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely oprávněných zájmů včetně rozhodování na základě automatizovaného zpracování a profilování až do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu s tímto zpracováním. V případě neexistence právního titulu ke zpracování osobních údajů nebudeme Vaše osobní údaje dále uchovávat a zpracovávat s výjimkou případu, kdy nám k tomu poskytnete aktivní souhlas se všemi náležitostmi.